Honor Magic; Magic Live isimli bir yapay zekâ yazılımı ile beraber yüklü...