Unutmayın, 2018 veya müteakip yılda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler için e-Fatura’ya son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020!

E-Logo Hizmetleri

Digital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm, bilgi teknolojilerini kullanarak bireylerin ve kurumların faaliyetlerinin hızla, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortama taşınması olarak tanımlanabilir.

Haberleşmeden alışverişe, finansal hizmetlerden eğlenceye kadar gündelik alışkanlıklarımızı değiştiren dijital dönüşüm, iş hayatını da farklılaştırıyor. Şirketler dijital dönüşümle hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve zaman avantajlarıyla verimlerini artırıyor.<br><br>

 

E-Devlet Uygulamalarında Tekno4 

Firmanızın Dijital Dönüşüm işlemleri Uzman ve Yetkin sertifikalı personellerimize teslim edin. Firmanızın E-Devlet uygulamalarına adaptasyonunda sorunsuz bir şekilde atlatın.  

E-Fatura Nedir?

Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kağıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

E-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E-Defter Nedir?

“Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve son dönemlerde getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu sıklıkla gündeme gelmekte ve her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir

Maecenas gravida lacus

Suada sed, vivea sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus. Dolor rcu tique eget sed!

Dolor rcu tique eget sed

Suada sed, vivea sapien. Dolor rcu tique eget sed - maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

Dolor rcu tique eget sed

Pellen morbi tristique senectus et netus et malesuada fames! Suada sed, vivea gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.